Stichting UIT voor AUT is een initiatief van Mirjam Rours-Dijksman en Esther Helgers-Geelen. In hun dagelijks werk begeleiden zij volwassenen met autisme op alle levensgebieden,ook bij het vinden van een passende vrijetijdsbesteding. Op het gebied van vrijetijdsbesteding  bleek het vaak moeilijk om daarbij passende voorzieningen tevinden. Dat wil zeggen vrijetijdsvoorzieningen die aansluiten bij de interesses, mogelijkheden en talenten van de mensen met autisme en tegelijkertijd rekening houden met hun specifieke behoeften. In Roermond en omgeving bestonden dergelijke voorzieningen nog niet. Daarom dit initiatief.

Stichting UIT voor AUT kijkt naar wat mensen met autisme allemaal wel kunnen en biedt hen de mogelijkheden om in hun vrije tijd met hun talenten aan de slag te gaan. Dit door samen met de mensen met autisme, aansluitend bij hun wensen, vrije tijdsactiviteiten op te zetten.

De bedoeling is dat we gebruik gaan (leren) maken van elkaars kennis en kracht. De één is inhoudelijk heel sterk. De ander kan wellicht zaken goed in een schema zetten. Weer een ander kan makkelijk contacten leggen voor het regelen van materiaal. En ga zo maar door. Door deze krachten te bundelen willen en kunnen we er samen iets moois van maken!